Ansökan

Ansökan


Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall utdelas till behövande pauvres honteux, som äro här i stadens boende sedan tio år. Med pauvres honteux förstås mindre bemedlade grosshandlare eller köpmän, direktörer eller högre tjänste- män i bank eller affärsföretag, läkare, advokater, lärare med akademisk examen, stadens eller statens tjänstemän i högre ställning eller ämbetsmän, även som änkor och barn efter sådana personer.


Sökande av bidrag ur stiftelsen skall ha en låg inkomst motsvarande det s k behövande-begreppet. För att avgöra tillhörigheten till gruppen "pauvres honteux" är frågorna om föräldrars namn och yrken med i ansökan.


För utredning om sökandens behörighet att enligt stadgarnas bestämmelser erhålla understöd från stiftelsen skall samtliga frågor i denna ansökan besvaras.


Följande skall bifogas av sökande samt för eventuell make/make/sambo eller vuxet barn, som sammanbor med bidragssökande.


  • Kopior av inkomster (ex. pension, bidrag, normberäkning)
  • Kopior av utgifter (ex. hyra, hemtjänst, arvode god man/förvaltare inkl. sociala avgifter)
  • Kopia av specifikation till inkomst deklaration eller slutskattebesked
  • Årsbesked bank
  • Personbevis från skatteverket som visar att sökande varit bosatt i Göteborg i minst 10 år
  • Eventuell kopia av förodnande vid god man/förvaltare.


Ansökningsperiod är 1 september till 15 november. Meddelande om beviljade bidrag skickas ut i början av april. Avslag meddelas ej.