Om Stiftelsen

Ernst Hugo Wallin (1874-1946)

Föräldrar var stadsdistriktsläken i Majorna August Wallin och Anna Emfrida Almberg. Fadern var också läkare vid Carnegieska bruket, som var i familjen Ekmans ägo.

Hans bror Carl Albert Wallin (1872-1966) var läkare och brodern August Evald (1873-1924) var lärare. Brodern Albert Wallin, som var kirurg på Sahlgrenska Sjukhuset utsågs 1910 till överläkare på det nybyggda Ekmanska sjukhuset, en donation från Oscar Ekman till Örgryte kommun. Albert Wallin var kvar på Ekmanska sjukhuset till 1937 och var därefter verksam i sin privatpraktik. Ernst Wallin var köpman och grosshandlare. Han donerade en stor summa pengar till en fond åt s k pauvres honteux. Albert Wallin var under många år med och skötte utdelningarna. Han kände de flesta sökanden, deras släkt och familjeförhållanden och om många förtalte han godhjärtade anekdoter, enligt den levnadsbeskrivning som finns i Göteborgs Läkaresällskaps skrifter.


Brodern Albert, kirurgen, blev hedersledamot i Göteborgs Läkaresällskap och var även aktiv i det studentikosa samfundet S.H.T. Albert Wallin var gift, men hade inga arvingar. Han donerade pengar till bl a Göteborgs nation i Uppsala, till Botaniska trädgården, och till Naturhistoriska muséet och fr a stora summor till Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg.


Ernst Wallin drev sannolikt ett bolag vid namn "Stålbolaget". Han köpte ett stort hus 1919, Högalid, på Björboholm.

Ur testamenten kan uttolkas att hans kusin, fröken Signe Amalia Margaret Wallin, hade ett rum hos honom, där hon sannolikt bodde. Efter diverse legat testamenterades Ernst Wallins stora förmögenhet till en stiftelse, Ernst Wallins stiftelse till förmån för behövande s k pauvres honteux, i staden boende sedan 10 år.

Utdelningen må ej sättas lägre än 400 kr och ej högre än 1600 kr (testamenten skrivet 1944)